Chronische desorganisatie

Chronische desorganisatie is geen ziekte. Organizers bij het Institute for Challenging Disorganization noemen iemand chronisch gedesorganiseerd als je:
1. een groot deel van je (volwassen) leven moeite hebt je leven op orde te krijgen,
2. vaak zelf al vele pogingen hebt gedaan om georganiseerd te worden en structuur aan te brengen in huis, in je dagritme en net zo vaak zijn deze pogingen mislukt.
3. dit alles heeft een behoorlijke negatieve invloed op je dagelijks (kwaliteit van) leven,
4. eigenlijk verwacht je niet dat hier nog verbetering in kan komen.

Ben jij iemand of ken je iemand die chronisch gedesorganiseerd is? Doe de test.

Mensen die in hun dagelijks leven te maken hebben met chronische desorganisatie blijken een aantal gezamenlijke kenmerken te hebben.
Herken jij dit?
– ophopen van grote aantallen van spullen en papieren
– moeite met loslaten
– verliezen vaak dingen of er raakt veel zoek
– moeite met omgaan met tijd
– hebben veel interesses en incomplete projecten
– zijn snel ontdaan

Oorzaken

Als mogelijke oorzaken voor chronische desorganisatie worden genoemd:
AD(H)D, Autistisch Spectrum Stoornissen, Niet Aangeboren Hersenletsel, Multiple Sclerose, de ziekte van Parkinson, Dyslexie, dominantie van de linker- of rechterhersenhelft, leerstijlproblemen, Post Traumatische Stress Stoornis, koopverslaving, perfectionisme, chronische pijn of vermoeidheid, Alzheimer of andere vormen van dementie en Hoarding.

Meer informatie over Chronische Desorganisatie vind je op de website van het Institute for Challenging Disorganization.

“Tijdelijke desorganisatie komt voor na life events als: beginnen of beëindigen studie, einde van liefdesrelatie, krijgen van kind(eren), etc. Chronische desorganisatie komt vaak voor vanaf de kindertijd of adolescentie. De geschiedenis van het mislukken van pogingen heeft invloed op je gevoel van eigen waarde”.
Bron: Linda Vriend, verpleegkundig specialist, lezing symposium 2011: Mijn Spullen zijn mijn kinderen.

Wil je aan de slag, nu met ondersteuning van een deskundige? Neem dan contact op.
Voor iemand met chronische desorganisatie is een flexibele, creatieve kijk op plannen en organiseren nodig. Die aansluit bij jouw manier van denken en leven. Samen kijken we wat bij jou werkt, zou kunnen passen, proberen uit, passen aan en creëren samen een systeem dat wel voor je werkt. Voor beter of meer blijvend resultaat kan –  in overleg – samengewerkt worden met andere professionals.