Tarieven

Zowel kennis en ervaring, als de persoonlijkheid van een organizer zijn belangrijk voor de “klik” tussen jou en een organizer. Kennismaking vindt in principe bij jou thuis plaats. Dit kan ook in een openbare gelegenheid als dat in jouw huis nog te spannend voor je is. Of te vol. Indien er sprake is van organizing op de werkplek, kom ik in principe naar je werk. Tenzij er sprake is ziekteverzuim veroorzaakt door je privésituatie.

Huidige tarieven (2024)
Uurtarief (zie onderstaande tabel). Eventuele bijkomende kosten zijn parkeerkosten en reiskosten € 0,23/km buiten de stad Groningen en parkeerkosten. Off-line werkgebied: maximaal 30 min. enkele reis; reistijd > 30 min e.r. wordt reistijdvergoeding berekend. Toeslag uurtarief bij huren van praktijkruimte.

Organizing Particulier
Telefonische kennismaking max. 30 min  gratis
Intake huisbezoek 45 min, zonder vervolgafspraak  € 40,00
Intake huisbezoek met vervolgafspraak  € 67,50 per uur
Vervolg organizing huisbezoek  € 67,50 per uur /dagdeel 3 uur € 195,00
bij frequent huisbezoek prijs in overleg
Vervolg organizing online
(support als je zelf aan de slag gaat)
 € 35,00 per half uur; € 65,00 per uur
Mondeling of schriftelijk advies/plan van aanpak  € 67,50 per uur
Coaching Particulier online
Vrijblijvende kennismaking online of telefonisch max. 30 minIntake en vervolggesprekken
NB. i.v.m. commitment naar jezelf om zoveel mogelijk resultaat uit het traject te halen, niet voortijdig af te haken, wordt op de eerste factuur ook de eindevaluatie (uur) berekend.
 gratis

 

 

€ 80,00 per uur

 

Coaching en organizing Hoardingproblematiek
of andere complexe casuïstiek

 € 90,00 per uur
Professionalisering individueel

Deskundigheidsbevordering team:
online en/of op (bewoners)locatie

 € 90,00 per uur

in overleg

Hoardingadvies collega PO: casusbespreking, professionalisering etc.
NIEUW: 5 strippenkaart voor (NBPO) collega’s 
 zie deskundigheidsbevordering
vraag naar de (online) mogelijkheden
Coaching en organizing Werk
Telefonisch/online kennismaking 

Vervolgafspraak t.b.v. offerteKleine praktijk gezondheidszorg, non-profit en goede doelen organisaties

ZZP-ers

 

gratis

€ 125,00 exclusief offertekosten, reiskosten/tijd vergoeding

 

In kader van MVO aanpassing uurtarief in overleg mogelijk

 

Particulier tarief kan van toepassing zijn, afhankelijk van de hulpvraag

Voor onderwijsdoeleinden (training)  CRKBO docent

 

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Praktijk Bergruimte, organizing en coaching van toepassing. Afspraken die niet 48 uur van te voren worden afgezegd of gewijzigd, kunnen in rekening worden gebracht.

WMO: ZIN of PGB
Praktijk Bergruimte heeft met de gemeente Groningen sinds 1 januari 2016 een contract om Zorg In Natura (ZIN) te leveren. Door wijzigingen in de WMO per
1 januari 2019 is de gemeente Groningen nu onderverdeeld in Gebied Ondersteunende Netwerken (GON). Hiermee is een overeenkomst afgesloten zodat ZIN-begeleiding is voortgezet.

Inwoners van gemeenten waarmee (nog) geen ZIN-contract is afgesloten, kunnen begeleid worden vanuit een PGB. De zorgovereenkomst van opdracht met een zzp-er is van toepassing, met een gespecialiseerd uurtarief. In geval van Hoarding of andere complexe problematiek wordt er een toeslag gerekend.
Mocht jij of de gemeente na ons PGB kennismakingsgesprek echter kiezen voor een ZIN aanbieder én je hebt inkomen (boven minimumloon) dan kan ons kennismakingsgesprek bij jou in rekening worden gebracht. Neem gerust contact op bij vragen over WMO-begeleiding, indicering en het zgn. keukentafelgesprek.