Vergoedingen professional organizer

Zowel kennis en ervaring, als de persoonlijkheid van een organizer zijn belangrijk voor de “klik” tussen jou en een organizer. Kennismaking vindt in principe bij jou thuis plaats. Dit kan ook in een openbare gelegenheid als dat in jouw huis nog te spannend voor je is. Of te vol. Indien er sprake is van organizing op de werkplek, kom ik in principe naar je werk. Tenzij er sprake is ziekteverzuim veroorzaakt door je privésituatie.

Particulier
Telefonisch kennismakingsgesprek is gratis. Vervolg intake middels huisbezoek € 35,00 voor de duur van max. 60 minuten. Aanvullende tijd en advies/plan van aanpak conform uurtarief. Tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief parkeerkosten. Reiskostenvergoeding €0,19/km buiten de stad Groningen.
Het uurtarief particulieren per 1 april 2022 is € 65,00 per uur. Voor een dagdeel van 3 uur betaal je € 185,00. Bij langdurige particuliere trajecten wordt het tarief in overleg vastgesteld. Het gespecialiseerde uurtarief € 78,00 is van toepassing bij Hoardingproblematiek of andere complexe situaties.
Het werkgebied van Praktijk Bergruimte is de provincie Groningen, kop van Drenthe en een deel van Friesland: maximaal 30 minuten reistijd enkele reis.

WMO: ZIN of PGB
Praktijk Bergruimte heeft met de gemeente Groningen sinds 1 januari 2016 een contract om Zorg In Natura (ZIN) te leveren. Door wijzigingen in de WMO per
1 januari 2019 is de gemeente Groningen nu onderverdeeld in Gebied Ondersteunende Netwerken (GON). Hiermee is een overeenkomst afgesloten zodat ZIN-begeleiding is voortgezet.

Inwoners van gemeenten waarmee (nog) geen ZIN-contract is afgesloten, kunnen begeleid worden vanuit een PGB. De zorgovereenkomst van opdracht (met een zzp-er) met een gespecialiseerd uurtarief is van toepassing. In geval van Hoarding kan er een toeslag gerekend worden.
Mocht jij of de gemeente na ons PGB kennismakingsgesprek echter kiezen voor een ZIN aanbieder én je hebt inkomen (boven minimumloon) dan kan ons kennismakingsgesprek bij jou in rekening worden gebracht. Neem gerust contact op bij vragen over WMO-begeleiding, indicering en het zgn. keukentafelgesprek.

Werk
Voor zakelijke opdrachtgevers is het telefonisch kennismakingsgesprek ook gratis. Als na het telefonisch verkennen van de situatie een vervolgafspraak wordt gemaakt, wordt die gefactureerd. Hierna volgt indien gewenst een offerte voor een traject op maat.
Uurtarief € 90- exclusief 21% BTW reistijd en/of reiskosten. Voor kleine praktijken in de gezondheidszorg, non-profit- en goededoelenorganisaties is een aangepast uurtarief mogelijk. Tarieven deskundigheidsbevordering m.b.t Hoarding in overleg.

Zzp’er
Soms kan het particuliere uurtarief in jouw situatie van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de inhoud van het traject en mijn werkzaamheden daarin.

Overig
Vergoedingen voor Hoardingadvies, lezing, workshop/cursussen en trainingen op aanvraag.

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Praktijk Bergruimte, organizing en coaching van toepassing. Afspraken die niet 48 uur van te voren worden afgezegd of gewijzigd, kunnen in rekening worden gebracht.