Vergoedingen professional organizer

Zowel kennis en ervaring, als de persoonlijkheid van een organizer zijn belangrijk voor de “klik” tussen jou en een organizer. Daarom is het (telefonische) kennismakingsgesprek met mij gratis voor de duur van 60 minuten. Aanvullende tijd wordt gefactureerd. Kennismaking vindt in principe bij jou thuis plaats. Dit kan ook in een openbare gelegenheid als dat in jouw huis nog te spannend voor je is. Of te vol. Indien er sprake is van organizing op de werkplek, kom ik in principe naar je werk. Tenzij er sprake is ziekteverzuim veroorzaakt door je privésituatie.

Particulier
Het uurtarief particulieren per 1 januari 2021 is € 60,00 per uur. Voor een dagdeel van 3 uur betaal je € 150,00. Bij langdurige particuliere trajecten wordt het tarief in overleg vastgesteld. Het gespecialiseerde uurtarief € 75,00 is van toepassing bij Hoardingproblematiek. Tarieven zijn inclusief 21% BTW  en exclusief parkeerkosten. Reiskostenvergoeding € 0,19/km buiten de gemeente Groningen bij reistijd tot 30 minuten enkele reis.

WMO: ZIN of PGB
Praktijk Bergruimte heeft met de gemeente Groningen sinds 1 januari 2016 een contract om Zorg In Natura (ZIN) te leveren. Door wijzigingen in de WMO per
1 januari 2019 is de gemeente Groningen nu onderverdeeld in 4 Gebied Ondersteunende Netwerken (GON). Hiermee is een overeenkomst afgesloten zodat ZIN-begeleiding is voortgezet.

Inwoners van gemeenten waarmee (nog) geen ZIN-contract is afgesloten, kunnen begeleid worden vanuit een PGB. De zorgovereenkomst van opdracht (met een zzp-er) is van toepassing met een gespecialiseerd tarief € 52,50 per uur. In geval van Hoarding kan er een toeslag gerekend worden. Mocht jij of de gemeente na ons PGB kennismakingsgesprek kiezen voor een ZIN aanbieder én je hebt inkomen (boven minimumloon) dan wordt ons kennismakingsgesprek bij jou in rekening gebracht. Neem gerust contact op bij vragen over WMO-begeleiding, indicering en het zgn. keukentafelgesprek.

Zakelijk
Steeds meer werkgevers zien het belang van een ontspannen werknemer: rust en overzicht, ook thuis, komt het bedrijfsresultaat ten goede. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld financiële zorgen heeft, is het ziekteverzuim vaak hoog.  Preventief kan organizing thuis kan ook gefinancierd worden door je werkgever Steeds vaker maakt organizing deel uit maken van herstelcaching of re-integratietraject bij ziekteverzuim.

Voor zakelijke opdrachtgevers is het telefonisch kennismakingsgesprek gratis. Als na het telefonisch verkennen van de situatie een afspraak wordt gemaakt, wordt die gefactureerd. Hierna volgt indien gewenst een offerte voor een traject op maat.
Uurtarief € 90- exclusief 21% BTW reistijd en/of reiskosten. Voor kleine praktijken in de gezondheidszorg, non-profit- en goededoelenorganisaties  is een aangepast uurtarief mogelijk.

Zzp’er
Soms kan het particuliere uurtarief in jouw situatie van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de inhoud van het traject en mijn werkzaamheden daarin.

Overig
Vergoedingen voor Hoardingadvies, lezing, workshop/cursussen en trainingen op aanvraag.

Heb je momenteel bovenmatig stress vanwege thuis werken eventueel in combinatie met “thuis schooltaken van je kinderen” en heb je behoefte aan meer regie, overzicht of structuur? Algemene tips die nu veel in de media te lezen zijn, werken mogelijk niet voor jou. Schroom niet contact op te nemen. Soms is even sparren over wat in jouw situatie wel behulpzaam kan zijn, je veel ruimte geven.

Het werkgebied van Praktijk Bergruimte is de provincie Groningen, kop van Drenthe en een deel van Friesland: maximaal 30 minuten reistijd enkele reis.

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Praktijk Bergruimte, organizing en coaching van toepassing. Afspraken die niet 48 uur van te voren worden afgezegd of gewijzigd, worden in rekening gebracht.