Over Divya

Praktijk Bergruimte is in 2007 opgericht door Divya van den Berg. Ik ben HBO-paramedisch opgeleid, gediplomeerd als coach, geregistreerd als organizer (2012 en 2017 MRPO®), gespecialiseerd in Hoarding en chronische desorganisatie. Naast organizing en coaching heb ik jarenlange ervaring in de uitvaartbranche: advisering bij de afwikkeling van een nalatenschap op praktische en efficiënte wijze na een overlijden. En leren omgaan met rouw en verlies.

Het creëren van overzicht, aanbrengen van structuur en werken aan inzicht en bewustwording zijn een rode draad in mijn loopbaan. Ik heb diverse workshops en trainingen gevolgd op het gebied van transactionele analyse, systemisch werk (familie-opstellingen), innerlijk kind, karakterstructuren, EFT en lichaamsgerichte traumatherapie. In 2015 heb ik de meerjarige opleiding Primal Somatic Traumahealing afgerond, NIP-LW en KTNO geaccrediteerd en aansluitend ISP (Integral Somatic Psychotherapy). Daarna ben ik begonnen aan modules uit NARM (hechtings- en ontwikkelingstrauma).

Tijdens begeleiding en coaching maak ik gebruik van bovenstaande methodieken in combinatie met intuïtie en verworven vaardigheden door persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ervaringsdeskundig op het gebied van trauma, verlies, en hooggevoeligheid (HSP). De afgelopen jaren heb ik werkervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid (o.a. Dissociatie stoornis, (C)PTSS, Hoarding, OCD, ASS/PDD-NOS) en niet aangeboren hersenletsel (NAH).
En met mensen die hun vertrouwen in anderen en instanties (bijna) volledig kwijt geraakt zijn en door de continuïteit van begeleiding weer perspectief zijn gaan zien. In haar aanpak en werkwijze is Divya vriendelijk, geduldig en flexibel, maar vasthoudend en doortastend als dat nodig is.

Overige activiteiten

Onlangs is Divya als trainer toegevoegd aan de NBPO Basistraining voor Professional Organizers. Ze kijkt er naar uit haar jarenlange ervaring te kunnen doorgeven aan startende HBO-niveau collega’s.
Als actief lid van beroepsvereniging NBPO heeft Divya zich afgelopen jaar bezig gehouden met factsheets over de effecten van organizing binnen de WMO en met de ledenenquête. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan het tot stand komen van het voorlichtingsfilmpje over Hoarding. Binnen de vereniging heeft zij een Hoardingintervisie groep opgericht, waar collega-organizers vier keer per jaar samenkomen voor uitwissseling en overleg. Voorjaar 2016 heeft o.a. deze groep de Synergiebonus ontvangen. Hiervoor was zij regiocoördinator Noord 2014 – 2016, mentor voor aspirant-leden en secretaris 2008 -2010.
Zomer 2015 is er door GGD Groningen een (multidisciplinaire) Kennisnetwerkgroep Hoarding samengesteld, waaraan Divya actief deelneemt. Het doel is kennis en ervaring over Hoarding binnen de gemeente Groningen te delen/vergroten en te komen tot een passend behandelaanbod. Hiertoe is de training Aanpak Vervuiling en Hoarding van de RINO Groep is gevolgd.

 

Praktijk informatie:

Praktijk Bergruimte, organizing en coaching MRPO®lid NBPO; KIWA gecertificeerd ZZP-er in de zorg
Divya van den Berg KvK 02098755
IBAN NL07ASNB0785943536
Groningen BTW-IDnummer 00145887B23
Telefoon: 06-53131814 AGB-code 90-039736
E-mail: info@bergruimte.com AGB praktijkcode 90-18190
Als je
naast je hoofd
niet je hart
en je ziel
laat meespreken
Kun je geen mens
ter wereld helpen
Elisabeth Kübler-Ross