Over Divya

Praktijk Bergruimte is in 2007 opgericht door Divya van den Berg. Zij is HBO-paramedisch opgeleid, gediplomeerd als coach, geregistreerd als organizer MRPO®) sinds 2012. Haar specialisme is chronische desorganisatie  en Hoarding.

Divya’s affiniteit gaat uit naar mensen die buiten de boot dreigen te vallen en moeilijk mee kunnen komen in onze 24/7 maatschappij. Zij is geïnspireerd door en bezield met de persoonlijke levenskracht van mensen.

Het creëren van overzicht, aanbrengen van structuur en werken aan inzicht en bewustwording is een rode draad in haar loopbaan. Divya werkte jarenlang in de uitvaartbranche en was daarvoor werkzaam als re-integratieconsulent, woonbegeleider en secretaresse.

Opleiding
De NIP-LW en KTNO geaccrediteerde, meerjarige training Lichaamsgerichte Traumatherapie (gericht op hechtings- en ontwikkelingstrauma) heeft haar professionalisering verdiept. Verder heeft zij diverse workshops en trainingen gevolgd op het gebied van transactionele analyse, systemisch werk (familie-opstellingen), innerlijk kind, karakterstructuren en EFT. Na afronding van  Primal Somatic Traumahealing in 2015 heeft zij aansluitend ISP (Integral Somatic Psychotherapy) gevolgd. En is begonnen aan modules uit NARM (hechtings- en ontwikkelingstrauma).

Tijdens begeleiding en coaching maakt Divya gebruik van bovenstaande methodieken in combinatie met intuïtie en verworven vaardigheden door persoonlijke ontwikkeling. Zij is ervaringsdeskundig op het gebied van trauma, verlies, en hooggevoeligheid (HSP). De afgelopen jaren heeft zij werkervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid (o.a. Dissociatie stoornis, (C)PTSS, Hoarding, OCD, ASS/PDD-NOS) en niet aangeboren hersenletsel (NAH).
En met mensen die hun vertrouwen in anderen en instanties (bijna) volledig kwijt geraakt zijn en door de continuïteit van begeleiding weer perspectief zijn gaan zien.

Werkwijze
In haar aanpak is Divya vriendelijk, geduldig en meelevend maar ze kan ook vasthoudend en doortastend zijn als dat nodig is. Intuïtie en hooggevoeligheid spelen een belangrijke rol in haar werkwijze en ondernemerschap. Ze wordt door andere zorgprofessionals  gewaardeerd vanwege haar analytisch en invoelend vermogen, oordeel-loosheid en gelijkwaardigheid. Divya werkt graag multidisciplinair samen als complementair zorgaanbieder.

Overige activiteiten

NBPO
Onlangs is Divya als trainer toegevoegd aan de NBPO Basistraining voor Professional Organizers. Ze kijkt er naar uit haar jarenlange ervaring te kunnen doorgeven aan startende HBO-niveau collega’s.

Als actief lid heeft zij zich afgelopen jaren o.a. bezig gehouden met factsheets en positionpaper over de effecten van organizing binnen de WMO. Verder heeft zij meegewerkt aan een voorlichtingsfilm over Hoarding. De  Hoardingintervisiegroep, waar collega-organizers vier keer per jaar samenkomen voor casuïstiek en  kennisuitwissseling is door haar opgericht.

Kennisnetwerk Hoarding
Zomer 2015 is er door GGD Groningen een (multidisciplinaire) Kennisnetwerkgroep Hoarding samengesteld, waaraan Divya actief deelneemt. Het doel is kennis en ervaring over Hoarding binnen de gemeente Groningen te delen/vergroten en te komen tot een passend behandelaanbod. Hiertoe is de training Aanpak Vervuiling en Hoarding van de RINO Groep gevolgd.

Praktijk informatie:

Praktijk Bergruimte, organizing en coaching    MRPO®lid NBPO
Divya van den Berg    KIWA gecertificeerd ZZP-er in de zorg
Groningen    IBAN NL07ASNB0785943536
Telefoon: 06-53131814    BTW-IDnummer 00145887B23
E-mail: info@bergruimte.com    AGB-code 90-039736
KvK 02098755    AGB praktijkcode 90-18190
Als je
naast je hoofd
niet je hart
en je ziel
laat meespreken
Kun je geen mens
ter wereld helpen
Elisabeth Kübler-Ross