Privacyverklaring

Praktijk Bergruimte, voor organizing en coaching

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Praktijk Bergruimte verwerkt, met welk doel en hoe je gegevens worden beschermd.

Wil je niet de hele tekst lezen? 🙂 samenvatting van onderstaande tekst:
Praktijk Bergruimte verwerkt alleen persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Divya van den Berg, eigenaar van Praktijk Bergruimte, KvK 02098755 gevestigd Parallelweg 12, 9717 KS te Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Zij is te bereiken via info@bergruimte.com of telefonisch 06-53131814.

Persoonsgevens die verwerkt worden (kunnen) zijn:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres (NAW-gegevens)
  • Geboortedatum, geslacht en BSN-nummer in geval van WMO-dienstverlening
  • Bankrekeningnummer, behalve van cliënten WMO-dienstverlening
  • IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type: niet gekoppeld aan NAW-gegevens. Deze worden gebruikt om te analyseren waar websitebezoekers vandaan komen en welke pagina’s zij interessant vinden.
  • Relevante gezondheidsgegevens: alleen bij gecontracteerde dienstverlening, als de aard van de dienstverlening dit noodzakelijk maakt. Deze vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens.
  • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijv. je bedrijfsgegevens, foto’s etc.

Praktijk Bergruimte verzamelt gegevens in een persoonlijk gesprek of krijgt deze van derden, bijv. de WMO, nadat jij aan hen daarvoor toestemming hebt gegeven. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij jij daar toestemming voor geeft.

Beveiliging Persoonsgegevens

Praktijk Bergruimte neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@bergruimte.com

Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Bergruimte verkoopt geen gegevens en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van (gecontracteerde) dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zwaarwegende belangen kunnen mij van geheimhoudingsplicht ontheffen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten m.b.t. de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht:

  • je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren
  • je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
  • van gegevensoverdraagbaarheid
  • van ‘vergetelheid’. Praktijk Bergruimte moet dan al je gegevens verwijderen, op voorwaarde dat het niet strijdig is met wettelijke verplichtingen

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar van de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bergruimte.com.

Uitsluitend schriftelijke verzoeken worden in behandeling genomen, voorzien van een kopie identiteitsbewijs waarvan het BSN onleesbaar is gemaakt of gebruik hebt gemaakt van kopieID app: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs.
Praktijk Bergruimte reageert zo snel mogelijk en verwerkt je verzoek uiterlijk binnen een maand na ontvangst.

Bewaartermijn van gegevens

Opruimen is mijn vak 🙂 Praktijk Bergruimte bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar heeft wel te maken met wettelijke bewaartermijnen. Voor de Belastingdienst 7 jaar, WMO en overige zorgplicht 15 jaar. Als er alleen een kennismakingsgesprek heeft plaats gevonden en/of (daarover) alleen telefonisch of per mail contact is geweest, dan worden die gegevens na 1 jaar verwijderd.

Ben je niet tevreden met de manier waarop er is omgesprongen met je persoonsgegevens, neem dan eerst contact op via info@bergruimte.com. Daarna kun je alsnog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Cookies

De website van Praktijk Bergruimte maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op je computer, laptop, tablet of smartphone. Daarmee is te zien welke pagina’s bezoekers interessant vinden. Cookies kun je uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen. Gebruik zo nodig de help-functie van je browser om uit te zoeken hoe je dit kunt doen

Cookie overzicht

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
_ga Google Analytics Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagne data bij te houden. 2 jaar
_gid Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag

 

Praktijk Bergruimte
Divya van den Berg

versie 2, 24 september 2018