Wat is mijn visie op organizing?

Het is een misvatting dat organizen alleen over opruimen gaat. Het gaat over overzicht krijgen: keuzes maken en loslaten van wat je niet meer dient.
Voor sommigen is dat onder ogen zien dat dromen niet zijn uitgekomen en niet meer uit zullen komen. Dat plannen niet gerealiseerd zijn, omdat andere ‘uitdagingen’ het hoofd geboden moesten worden. Het gaat vaak over opgeven van illusies, je verleden achter je laten, in balans komen en een nieuw evenwicht vinden.
Bijvoorbeeld:

  • Loskomen van een relatie en in een opgeschoond huis verder gaan.
  • De (te) veel gekochte romans, die de pijn van ongewenste kinderloosheid moesten dempen, de deur uit doen.
  • Loslaten van cursus- en opleidingsmateriaal omdat je loopbaanvooruitzicht niet gerealiseerd kon worden door blijvende (psychische) ziekte

Hoe pijnlijk het ook kan zijn je huidige situatie onder ogen te zien, zo bevrijdend kan het voelen los te laten en te ervaren het leven te creëren dat bij je past.

Voor andere mensen is de wereld waarin wij leven sowieso altijd al teveel, te groot en te ingewikkeld. En kost het moeite om structuur aan te brengen en plannen uit te voeren, meestal veroorzaakt door een psychische aandoening. Organizen gaat ook over structuur aanbrengen, planning en organiseren. Strucuur in je dag, in je week; zowel op je werk, tijdens je studie, als thuis in huishoudelijke taken. Wat is jouw ritme in onze 24-uurs economie?

Organizen betekent voor mij dat iemand zijn leven (weer) op de rit krijgt, inzicht krijgt, overzicht en regie ervaart, kansen benut en kan sturen. Hoe wil jij leven en hoe regel en organiseer je dat? Het leven dat jij wilt leven NU, in een prettige leefomgeving. Loskomen van hoe het – wellicht door omstandigheden – geworden is.

Bergruimte heeft de ambitie zo snel als mogelijk én verantwoord is, overbodig te zijn. Dat je zo snel als mogelijk is, zelfstandig in staat bent (weer) overzicht en regie te krijgen én te houden. Geinspireerd door boeken als “Weg met de Warboel” geschreven door K. Kingston en “Opgeruimd! Vind nieuwe energie ” van auteur B. Palmer.

Uitgangspunten:

  • Opgeruimd hoeft niet ‘netjes’ te zijn, maar snel kunnen vinden wat je nodig hebt. Je huis is jouw thuis, je veilige plek waarin geleefd wordt en geen museum.
  • Opruimen is een middel en geen doel. Wat is jouw doel wat je middels opruimen wilt bereiken?
  • Organizen = ordenen + opbergen, zodat er overzicht komt.
  • Ordenen = keuzes maken: wegdoen of niet, afval of hergebruik/herbestemming + vaardigheden leren. Bijvoorbeeld kunnen indelen in categorieën.

Het maken van keuzes blijkt in de praktijk vaak het moeilijkst. Vaak vanwege het ontstaan van twijfel en angst, waarmee je onvoldoende hebt leren omgaan.

Voor blijvend overzicht is dus blijven opbergen nodig: een opbergsysteem en opruimroutine die bij jou past. Dat kan helpen zodat het je weinig tijd en inspanning kost een opgeruimd huis of werkplek te houden. Een organizer kan jou helpen bij het maken van keuzes, vinden van jouw manier van opbergen en ondersteunen in een bij jou passende opruimroutine.