Ervaringen professionals

Hieronder lees je ervaringen van professionals waar Divya o.a. mee  samenwerkt.

Ruimte in hoofd en hart door samenwerking

WIJ-team, Generalistisch medewerker WMO:“Ik heb Divya leren kennen als begeleider van een aantal bewoners in onze wijk. Met name haar kennis over Hoarding is groot. Deze problematiek komt regelmatig voor in Groningen c.q. onze wijk en ik ken weinig zorgaanbieders die hier speciale kennis van hebben. Daarnaast heeft ze veel kennis van complexe psychiatrie. Divya werkt erg professioneel, doelgericht en planmatig: ze heeft helder voor ogen welke kant de bewoner op wil en hoe ze dat samen met de bewoner wil bereiken. Ze is respectvol in haar contacten met de bewoner, maar weet ook wanneer ze andere instanties moet betrekken bij problematiek van de bewoner. Ze neemt zo min mogelijk over en probeert steeds het initiatief en actie bij de bewoner zelf neer te leggen. Ze weet goed haar grenzen en haar professionaliteit te bewaken in het cliënt contact”. 

Staffunctionaris OGGZ Annette von Unruh, Coördinator problematische woonhygiëne Groningen: “De GGD zet Divya in bij meldingen van ernstige problematische woonhygiëne, specifiek bij Hoarders (verzamelstoornis). Wij waarderen haar expliciete kennis van deze problematiek. Divya weet op een natuurlijke manier contact te leggen met de moeilijke groep van zorgmijders met verzameldwang en dit te onderhouden. Omdat het om een specifieke groep gaat waar niet veel geschikte begeleidingstrajecten zijn, waarderen wij de inzet van Divya in deze zeer. De samenwerking met Divya verloopt op een prettige manier, zij is creatief in het zoeken van oplossingen en geeft niet snel op”.

Psychiater Lentis Groningen: “De patiënten die ik naar mw. van den Berg verwezen heb voor begeleiding en waarin we samenwerkten zijn mensen met ernstige psychiatrische die in een ambulante specialistische setting behandeld worden. Het gaat hierbij meestal om dubbeldiagnostiek waarbij een combi van stemmingsproblemen, somatische of somatoforme klachten, trauma’s in de voorgeschiedenis en trekken van persoonlijkheidsproblemen veelal aan de orde was.
Eén van de redenen om specifiek met mw. van den Berg samen te werken, is haar expertise en feeling met mensen met psychiatrische problematiek waarbij de invloed van gaan ordenen en opruimen in het leven op dusdanige manier dient worden aangepakt dat het niet tot verdere ontregeling leidt maar juist tot meer ruimte. Dit vraagt empathie, kennis, respect voor de patiënt, in staat zijn tijdig te overleggen en doorzettingsvermogen. Dit alles heeft mw. van den Berg in zich, wat het samenwerken efficiënt en effectief maakt.
Steevast is er resultaat bereikt, soms kleine stappen of een begin, soms grotere stappen in het proces. 
Daar waar het door mijn agenda niet mogelijk was face-to-face of telefonisch te overleggen liep de communicatie uitgebreid en helder via de mail. Kortom, ik ervaar de samenwerking als zeer prettig en zou graag in de toekomst de mogelijkheid behouden om mw. van den  Berg in te zetten bij de complexe casuïstiek waar ik dagelijks tegenaan loop in mijn werk”.

Michel Trox, SPV/Systeemtherapeut i.o., Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie“Mijn ervaring is dat je werkt ‘samen met de cliënt’ op gelijkwaardige basis. Je ziet de mens zoals die is, hebt daar respect voor en handelt vanuit compassie en verbinding. De ‘ongeorganiseerdheid’ van mensen, komt ergens vandaan. Jij onderzoekt en ziet waar dit vandaan komt en helpt mensen om fundamenteel verandering aan te brengen. Het gaat om de betekenisgeving. Ik vind dat je mensen doorziet, zonder daar direct een oordeel over te hebben. Door jou ‘in te huren’ haal je iemand in huis, waarvan ik van tevoren weet dat het klikt, die patronen doorziet, praktisch kan zijn en graag nauw samenwerkt met de behandelaar. Het meest belangrijke vind ik dat je niet zelf gaat behandelen, maar nauw afstemt en overlegt wie er wat gaat doen en met jou heb ik daar goede ervaring mee”.

Verpleegkundig behandelaar FACT Veendam“De aanvullende begeleiding die jij biedt op onze behandeling – waarbij zeer complexe problematiek speelt: obsessieve compulsieve stoornis als belangrijke factor bij het problematisch verzamelen, in combinatie met een ernstig negatief zelfbeeld – is, dat jij in staat bent door o.a. je attitude, je kennis en vaardigheden deze man langdurig te begeleiden.
Jouw attitude waarbij je nooit veroordelend bent, de cliënt in zijn waarde laat en hem de regie blijft geven in zijn proces, zijn daarbij van groot belang. Het contact daarin is zeer belangrijk daar het om mensen gaat waarbij het vertrouwen in de ander vaak niet groot is. Deze cliënt ervaart jou als een rustige integere persoon maar die wel duidelijkheid biedt.
Jouw kennis over Hoarding is onontbeerlijk, wil je deze complexe problematiek kunnen begeleiden. Verder de daarbij komende vaardigheden, niet alleen om de cliënt te begeleiden met het opruimen en ordenen, maar daarbij met name kunnen inschatten tot hoever je in een bepaalde situatie kunt doorgaan. Dus niet alleen oog hebben primair waar de cliënt mee bezig moet, maar ook kunnen kijken welke stoornis er ten grondslag ligt en met welke gedragingen/symptomen je rekening dient te houden.
Dit gehele plaatje maakt dat wij het enorm van belang vinden dat jij in deze, maar ook andere casussen jouw expertise en uitvoering inbrengt en aanvult naast de behandeling die wij vanuit FACT bieden. Van belang is daarbij te weten van elkaar wie wat doet en dat we daarbij op elkaar kunnen aansluiten in de zorg die we bieden”.

Marit Pras, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Lentis CIP: “Waarom ik graag met je samenwerk Divya, is dat jij je kunt verplaatsen in de problematiek van cliënten. Je hebt kennis van psychopathologie en kan daarmee omgaan. Bijv. met angstige mensen voorkom je decompensatie, waardoor hun ziekte/aandoening niet verergert.  Het is de combinatie van invoelend vermogen, kennis en kunde die maakt dat het prettig samenwerken is.”