Ervaringen professionals

Hieronder lees je ervaringen van professionals waar Divya o.a. mee heeft samengewerkt.

Ruimte in hoofd en hart door samenwerking

FACT
Jij was de eerste waar ik aan moest denken, met name omdat jij én veel verstand van ordenen etc hebt maar vooral ook omdat jij de kennis hebt van de geest wat een “hoarder tot een hoarder” maakt en dat is zo ontzettend belangrijk in deze casussen.

GZ-psychologe Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie:
“Waardevol om samen te werken: het contact is open en prettig. Je hebt veel know-how van psychiatrie/psychisch functioneren. Het initiatief tot beëindigen van het begeleidingsdeel van het behandeltraject, om inhoudelijke reden: integer dat je als ZZP-er niet je inkomsten voor laat gaan en zo bijdraagt aan het verkorten van wachtlijsten in de GGZ is prijzenswaardig”.

Collega profesional organizer: “Dit uur bellen met je over een cliënt met hoardingproblematiek, heeft me veel opgeleverd: naast praktische strategieën, heb ik weer focus, je hebt mij anders naar de situatie laten kijken en weet wat ik te doen heb en te laten. Als aanvulling op training Hoarding die ik elders gevolgd heb, is dit zeer waardevol door de praktische toepasbaarheid. Ik kan weer vooruit en heb er weer zin in!

Ambulant begeleider: “Dank je wel voor je advies-op-maat, dat je mee denkt en ‘kijkt’ in de complexe situatie van mijn cliënt; prettig op deze manier gecoacht te worden. Wat je mij aanreikt kan ik meteen toepassen in de praktijk. En na verloop van tijd het vervolg aan je kan voorleggen: dat maakt mijn werk leuker, de begeleiding minder zwaar en het is fijn te zien dat het mijn cliënt ook goed doet”. 

Nijestee, afdeling Woonzaken:
Nijestee heeft in een individuele zaak van een bewoner, heel plezierig en goed samengewerkt met Divya van den Berg. Gezamenlijke overleggen tussen begin 2020 en begin 2021 verliepen in een prima sfeer. En hebben geleid tot goede afspraken en soepele uitvoering van geplande acties / werkzaamheden. Dit hele proces is succesvol verlopen mede dankzij Praktijk Bergruimte, Organizing en Coaching, bedankt Divya!

WIJ-team, Generalistisch medewerker WMO:
“Ik heb Divya leren kennen als begeleider van een aantal bewoners in onze wijk. Met name haar kennis over hoarding is groot. Deze problematiek komt regelmatig voor in Groningen c.q. onze wijk en ik ken weinig zorgaanbieders die hier speciale kennis van hebben. Daarnaast heeft ze veel kennis van complexe psychiatrie. Divya werkt erg professioneel, doelgericht en planmatig: ze heeft helder voor ogen welke kant de bewoner op wil en hoe ze dat samen met de bewoner wil bereiken. Ze is respectvol in haar contacten met de bewoner, maar weet ook wanneer ze andere instanties moet betrekken bij problematiek van de bewoner. Ze neemt zo min mogelijk over en probeert steeds het initiatief en actie bij de bewoner zelf neer te leggen. Ze weet goed haar grenzen en haar professionaliteit te bewaken in het cliënt contact”.

Staffunctionaris OGGZ Annette von Unruh, Coördinator problematische woonhygiëne Groningen:
Wij waarderen haar expliciete kennis van deze problematiek. Divya weet op een natuurlijke manier contact te leggen met de moeilijke groep van zorgmijders met verzameldwang en dit te onderhouden. Omdat het om een specifieke groep gaat waar niet veel geschikte begeleidingstrajecten voor zijn, waarderen wij de inzet van Divya in deze zeer. De samenwerking  verloopt op een prettige manier, zij is creatief in het zoeken van oplossingen en geeft niet snel op”.

Psychiater Lentis Groningen:
“De patiënten die ik naar mw. van den Berg verwezen heb voor begeleiding en waarin we samenwerkten zijn mensen met ernstige psychiatrische problematiek die in een ambulante specialistische setting behandeld worden. Het gaat hierbij meestal om dubbeldiagnostiek waarbij een combi van stemmingsproblemen, somatische of somatoforme klachten, trauma’s in de voorgeschiedenis en trekken van persoonlijkheidsproblemen veelal aan de orde was.
Eén van de redenen om specifiek met mw. van den Berg samen te werken,
Lees verder….

SPV/systeemtherapeut i.o., Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie:
“Mijn ervaring is dat je werkt ‘samen met de cliënt’ op gelijkwaardige basis. Je ziet de mens zoals die is, hebt daar respect voor en handelt vanuit compassie en verbinding. De ‘ongeorganiseerdheid’ van mensen, komt ergens vandaan. Jij onderzoekt en ziet waar dit vandaan komt en helpt mensen om fundamenteel verandering aan te brengen. Het gaat om de betekenisgeving. Ik vind dat je mensen doorziet, zonder daar direct een oordeel over te hebben. Door jou ‘in te huren’ haal je iemand in huis, waarvan ik van tevoren weet dat het klikt, die patronen doorziet, praktisch kan zijn en graag nauw samenwerkt met de behandelaar. Het meest belangrijke vind ik dat je niet zelf gaat behandelen, maar nauw afstemt en overlegt wie er wat gaat doen en met jou heb ik daar goede ervaring mee”.

Verpleegkundig behandelaar FACT Veendam:
“De aanvullende begeleiding die jij biedt op onze behandeling – waarbij zeer complexe problematiek speelt: obsessieve compulsieve stoornis als belangrijke factor bij het problematisch verzamelen, in combinatie met een ernstig negatief zelfbeeld – is, dat jij in staat bent door o.a. je attitude, je kennis en vaardigheden deze man langdurig te begeleiden.
Jouw attitude
Lees meer…

GZ psycholoog/psychotherapeut i.o, Lentis FACT MBT Groningen:
“Ik heb de samenwerking met jou als zeer plezierig ervaren”.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie: “Waarom ik graag met je samenwerk Divya, is dat jij je kunt verplaatsen in de problematiek van cliënten. Je hebt kennis van psychopathologie en kan daarmee omgaan. Bijv. met angstige mensen voorkom je decompensatie, waardoor hun ziekte/aandoening niet verergert. Het is de combinatie van invoelend vermogen, kennis en kunde die maakt dat het prettig samenwerken is.”