Verpleegkundig behandelaar FACT Veendam:

“De aanvullende begeleiding die jij biedt op onze behandeling – waarbij zeer complexe problematiek speelt: obsessieve compulsieve stoornis als belangrijke factor bij het problematisch verzamelen, in combinatie met een ernstig negatief zelfbeeld – is, dat jij in staat bent door o.a. je attitude, je kennis en vaardigheden deze man langdurig te begeleiden.
Jouw attitude waarbij je nooit veroordelend bent, de cliënt in zijn waarde laat en hem de regie blijft geven in zijn proces, zijn daarbij van groot belang. Het contact daarin is zeer belangrijk daar het om mensen gaat waarbij het vertrouwen in de ander vaak niet groot is. Deze cliënt ervaart jou als een rustige integere persoon maar die wel duidelijkheid biedt.
Jouw kennis over Hoarding is onontbeerlijk, wil je deze complexe problematiek kunnen begeleiden. Verder de daarbij komende vaardigheden, niet alleen om de cliënt te begeleiden met het opruimen en ordenen, maar daarbij met name kunnen inschatten tot hoever je in een bepaalde situatie kunt doorgaan. Dus niet alleen oog hebben primair waar de cliënt mee bezig moet, maar ook kunnen kijken welke stoornis er ten grondslag ligt en met welke gedragingen/symptomen je rekening dient te houden.
Dit gehele plaatje maakt dat wij het enorm van belang vinden dat jij in deze, maar ook andere casussen jouw expertise en uitvoering inbrengt en aanvult naast de behandeling die wij vanuit FACT bieden. Van belang is daarbij te weten van elkaar wie wat doet en dat we daarbij op elkaar kunnen aansluiten in de zorg die we bieden”.