Projecten

Jubileum actie 2e kwartaal 2022
Heeft in 2022 het getal 15 voor jou ook een bijzondere betekenis én wil je gebruik maken van online coaching? Stuur dan een bericht met jouw verhaal en kijk of je in aanmerking komt voor eenmalig 15% korting.

De jubileum actie van het 1e kwartaal is verlopen. 15 uur te geven aan ZZP-ers die het afgelopen jaar financieel in de problemen zijn gekomen en gegevens moeten aanleveren i.v.m. levensvatbaarheidstoets en hun administratie niet op orde hebben.

Kennisnetwerk Hoarding
Zomer 2015 is er door GGD Groningen een (multidisciplinaire) Kennisnetwerkgroep Hoarding samengesteld, waaraan Divya actief deelneemt. Het doel is kennis en ervaring over Hoarding binnen de gemeente Groningen te delen/vergroten en te komen tot een passend behandelaanbod. Hiertoe is de training Aanpak Vervuiling en Hoarding van de RINO Groep gevolgd.

Hoarding Netwerk Nederland
Divya is lid van deze besloten LinkedIn groep, met daarin allerlei professionals die dagelijks te maken hebben met cliënten met hoarding problematiek.

Eerste Nederlandse Hoardingweek van 17-21 mei 2021
Deze week is een samenwerkingsverband tussen professionals uit allerlei gebieden, om hoarding bespreekbaar te maken voor de mensen met hoardingproblematiek zelf, en voor hun familie. Een serie artikelen, interviews, documentaires etc.
In 2022 wordt deze week georganiseerd van 16 – 20 mei, met als thema: de kracht van samenwerking 

 

NBPO
2020: basistraining voor Professional Organizers.
2019: factsheet en positionpaper organizing in WMO zorg
2017: voorlichtingsfilm over Hoarding
2014: oprichting hoardingintervisiegroep, waar collega-organizers vier keer per jaar samenkomen voor casuïstiek en kennisuitwissseling
2012: oprichting regiogroep Noord, 2014-2016 penningmeester
2011: mentor aspirant-leden
2008-2010: bestuurslid (secretaris)