Projecten

Kennisnetwerk Hoarding
Zomer 2015 is er door GGD Groningen een (multidisciplinaire) Kennisnetwerkgroep Hoarding samengesteld, waaraan Divya actief deelneemt. Het doel is kennis en ervaring over Hoarding binnen de gemeente Groningen te delen/vergroten en te komen tot een passend behandelaanbod. Hiertoe is de training Aanpak Vervuiling en Hoarding van de RINO Groep gevolgd.

Hoarding Netwerk Nederland
Divya is lid van deze besloten LinkedIn groep, met daarin allerlei professionals die dagelijks te maken hebben met cliënten met hoarding problematiek.

NBPO
2019: factsheet en positionpaper organizing in WMO zorg
2017: voorlichtingsfilm over Hoarding
2014: oprichting hoardingintervisiegroep, waar collega-organizers vier keer per jaar samenkomen voor casuïstiek en kennisuitwissseling
2012: oprichting regiogroep Noord, 2014-2016 penningmeester
2011: mentor aspirant-leden
2008-2010: bestuurslid (secretaris)