Psychiater Lentis Groningen:

“De patiënten die ik naar mw. van den Berg verwezen heb voor begeleiding en waarin we samenwerkten zijn mensen met ernstige psychiatrische problematiek die in een ambulante specialistische setting behandeld worden. Het gaat hierbij meestal om dubbeldiagnostiek waarbij een combi van stemmingsproblemen, somatische of somatoforme klachten, trauma’s in de voorgeschiedenis en trekken van persoonlijkheidsproblemen veelal aan de orde was.
Eén van de redenen om specifiek met mw. van den Berg samen te werken, is haar expertise en feeling met mensen met psychiatrische problematiek waarbij de invloed van gaan ordenen en opruimen in het leven op dusdanige manier dient worden aangepakt dat het niet tot verdere ontregeling leidt maar juist tot meer ruimte. Dit vraagt empathie, kennis, respect voor de patiënt, in staat zijn tijdig te overleggen en doorzettingsvermogen. Dit alles heeft mw. van den Berg in zich, wat het samenwerken efficiënt en effectief maakt.
Steevast is er resultaat bereikt, soms kleine stappen of een begin, soms grotere stappen in het proces. 
Daar waar het door mijn agenda niet mogelijk was face-to-face of telefonisch te overleggen liep de communicatie uitgebreid en helder via de mail. Kortom, ik ervaar de samenwerking als zeer prettig en zou graag in de toekomst de mogelijkheid behouden om mw. van den  Berg in te zetten bij de complexe casuïstiek waar ik dagelijks tegenaan loop in mijn werk”.